Author Details

Lindqvist, Katja

  • No 1 (1997) - Articles
    Iscensättningens verklighet – om Vera Frenkels installationer, några konstbyggen, och museiutställningars historier
    Abstract  PDF (Swedish)


ISSN: 2002-0503