Return to Article Details När sagans problem utmanar och inspirerar - en studie av förskolebarns arbete med tekniska lösningar<br/>When a problem in a fairy tale challenge and inspire - a study of preschool children’s work on technological solutions
 Download Download PDF