Vol 15, No 2 (2019)

Table of Contents

Editorial 2/2019 PDF
Are Turmo, Carl-Johan Rundgren 111-113

Articles

Tre förskollärares undervisning i teknik – en utvecklingspedagogisk analys av det avsedda och det manifesta lärandeobjektet
Three preschool teachers’ teaching in technology - an analysis of the intended and the enacted object of learning
PDF
Pernilla Sundqvist 114-127
En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen
A Delphi study of teachers views on engagement in the science classroom
PDF
Cristian Abrahamsson, Claes Malmberg, Ann-Marie Pendrill 128-144
Assessing adolescent self-efficacy in ‘body and health’ - Exploring the psychometric properties of the SEBH scale PDF
Desire Alice Naigaga, Kjell Sverre Pettersen, Øystein Guttersud, Sigrun Henjum 145-158
Att betygsätta elevers kunskaper – möjligheter och begränsningar
Grading pupils' knowledge – possibilities and limitations
PDF
Frank Bach, Birgitta Frändberg, Mats Hagman, Eva West, Ann Zetterqvist 159-173
Undervisningstraditioner i naturvetenskaplig undervisning i relation till svenska utbildningsreformer i skolår 6
Teaching traditions in Science Education in compulsory school and its relation to educational reform in Science Education in year 6
PDF
Malena Lidar, Susanne Engström, Eva Lundqvist, Jonas Almqvist 174-192
Students’ Explanation: Wider Variety of Teaching Methods Increases Motivation and Give Higher Results in Biology PDF
Martin Granbom, Marianne Granbom 193-205
Realisering av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) – slik erfart av et utvalg naturfagslærere i videregående skole
Education for sustainable development. - Experienced by science teachers in upper secondary school in Norway
PDF
Elina Maria Sundstrøm, Siw Turid Killengreen, Stig Misund, Hans-Georg Köller 206-222


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1894-1257