Tidsskriftets historie

Prismet, tidsskrift for skole og heim, ble etablert i 1950. Prismet overtok arven fra "Kristen skole" som på denne tiden hadde utgitt 37 årganger. Siden 2005 har bladet vært seksjonsdelt med en forskningsdel med vitenskapelige artikler og en magasindel med praksis, debatt, refleksjon og bokmeldinger. Bladet leses i dag av forskere og studenter, lærere, barnehagelærere og personer som arbeider med kirkelig undervisning.ISSN: 2535-311X