Tidsskriftets sponsorer

Andre støttespillere

Utgivelsen av Prismet støttes av UiA, MF, TF/UiO, KA og KuFo samt noen enkeltpersoner.ISSN: 2535-311X