Påskevandring som samarbeids-prosjekt – kunnskapsformidling eller religionsutøvelse?

Reidun Rindal Opsal

Sammendrag


Er det mulig for skolene å ha tette bånd til de lokale menigheter i form av samarbeid om påskevandring? Skolen trenger kunnskap om og kjennskap til de store religiøse fortellingene. Fortellingene skal skape identitet og tilhørighet for elevene, gi allmennkunnskap og være grunnleggende for vår kulturreferanse. Kirken skal forkynne det kristne budskapet og drive trosopplæring for sine døpte barn. Kirken må legge til side sin påvirkningsrolle i samarbeidet med skolen, og ha evne til formidling som ikke skaper overtramp og utrygghet i samarbeidet. Kjennskap til begge institusjonene har gjort meg nysgjerrig på samarbeidets styrke og svakheter, utbytte og utfordringer. Til grunn for denne artikkelen ligger mitt forskningsprosjekt om påskevandring, som jeg skrev i 2012/13, som en del av Erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Nøkkelord: påskevandring, skole-kirkesamarbeid


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.4672

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.