SKAM i skolen

Christian Lomsdalen

Sammendrag


SKAM er på alles lepper, og har vel vært det i løpet av det siste året. Det er derfor uunngåelig at det vil vurderes å trekke serien inn i undervisningen. Hvis vi skal se bort ifra andre fag hvor serien også kan brukes, som naturfag, samfunnsfag, musikk, norsk og så videre, så er det tydelig at serien kan brukes til å ta opp temaer for å dekke kompetansemål i både Religion & etikk og i KRLE. Jeg skal derfor se på hvilke temaer som serien tar opp som kan brukes i undervisningen i disse to fagene, og jeg skal se litt på hvorfor dette kan gjøres.

Nøkkelord: SKAM, religionsdidaktikk, skole, RE, KRLE


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.4772

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.