SKAM i skolen

Forfattere

  • Christian Lomsdalen Metis videregående skole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4772

Sammendrag

SKAM er på alles lepper, og har vel vært det i løpet av det siste året. Det er derfor uunngåelig at det vil vurderes å trekke serien inn i undervisningen. Hvis vi skal se bort ifra andre fag hvor serien også kan brukes, som naturfag, samfunnsfag, musikk, norsk og så videre, så er det tydelig at serien kan brukes til å ta opp temaer for å dekke kompetansemål i både Religion & etikk og i KRLE. Jeg skal derfor se på hvilke temaer som serien tar opp som kan brukes i undervisningen i disse to fagene, og jeg skal se litt på hvorfor dette kan gjøres.

Nøkkelord: SKAM, religionsdidaktikk, skole, RE, KRLE

Nedlastinger