RE-searchere i KRLE- lærerutdanningen – noen refleksjoner

  • Camilla Stabel Jørgensen Førsteamanuensis i KRLE ved Institutt for lærerutdanning, SU, NTNU
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/pri.6156

Sammendrag

The RE-searchers er en tilnærming til religions- og livssynsundervisning der ulike vitenskapelige tilnærminger til fagets emner er didaktisert – bearbeidet og tilrettelagt for undervisning av elever i grunnskolealder. Tilnærmingen legger vekt på å tydeliggjøre sammenhengene mellom den kunnskapen som utvikles og måtene kunnskapen utvikles på. Ved grunnskolelærerutdanningen på NTNU har KRLE-lærerstudentene forsøkt å benytte the RE-searchers i sine praksisperioder og presentere erfaringene for hverandre. Nedenfor vil jeg presentere noen av erfaringene våre med dette, både fordi jeg mener denne didaktiseringen av vitenskapelige tilnærminger til feltet har noe å tilby grunnskolelærere i KRLE, og fordi noen av erfaringene studentene gjorde, kan ha interesse for flere.