Pugge kritisk tenkning? Om religionskritikk i lærebøker for KRLE

Kristin Hatlebrekke

Sammendrag


Artikkelen undersøker kapittelet om religionskritikk i to læreverk for KRLE. Analysen gjelder kritikkens innhold. I forlengelsen av dette drøfter artikkelen på hvilken måte og i hvilken grad læreboktekstene er transparente for elevene slik at de blir oppmerksomme på kritikkens avsender og videre kontekst.

Nøkkelord: Religionskritikk, lærebokanalyse.

 The article examines the chapter concerning critique of religion in two KRLE school books. The analysis concentrates on the subject content. In addition, the article examines in which way and to what extent the school book texts are well presented for the students so that they can easily understand who has written the critique and the wider context of the article.

Key words: Critique of religion, textbook analysis


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6261

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.