Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning

Robert Kvalvaag

Sammendrag


Den erfaringsbaserte «A Gift to the Child»-tilnærmingen til religionsundervisning er en metode som er særlig tilpasset de yngste elevene i skolen. Men viktige elementer fra denne metoden kan også overføres til og anvendes overfor elever på ungdomstrinnet. «Erfaringen» består i at elever blir presentert for en religiøs gjenstand, et symbol, et ord, en fortelling eller et musikkstykke. I dette tilfellet får elevene høre en rockelåt, med en tekst som inneholder en eller annen form for religionskritikk. En slik bruk av den erfaringsbaserte tilnærmingen til religionsundervisning kan også resultere i en endring («edification») hos eleven, fordi hun må revurdere eller tenke nytt om sitt forhold til egen eller andres religion.

Nøkkelord: Religionskritikk, rockelåter, erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning, edifikasjon, A Gift to the Child, Michael Grimmitt, John Hull, Robert Jackson.

Abstract:

The experiential «A Gift to the Child»-approach to religious education is a method which is especially designed for the youngest pupils. However, important elements from this method can also be used and applied to pupils in the higher grades. The «experience» presented to the pupils can be a religious item, a symbol, a word, a story or a piece of music. In this case the «experience» is a piece of rock music, with a lyric containing some kind of critique of religion. Such a use of the experiential approach can cause what Robert Jackson calls «edification», that is: make the pupil change her way of thinking, because she has to reevaluate her own worldview or think differently about the worldviews of others.

Keywords: Critique of religion, rock music, experiential approach to religious education, edification, A Gift to the Child, Michael Grimmitt, John Hull, Robert Jackson.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6265

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.