Maktkritikk som ressurs i Den norske Kirkes konfirmasjonsundervisning

Annette Dreyer

Sammendrag


Kan maktkritikk være en ressurs i konfirmasjonsundervisninga i Den norske Kirke? I så fall, hvordan? Bør makt- og religionskritikk i det hele tatt bli tematisert i en kirkelig konfirmasjonsundervisning? I denne teksten ønsker jeg å vise hvordan en kan invitere til maktkritikk (og derunder også religionskritikk) som en del av den kirkelige konfirmasjonsundervisninga, og å reflektere over hvordan makt- og religionskritiske øvelser og perspektiver kan være nyttige elementer inn i en kirkelig konfirmasjonskontekst. Utgangspunktet for dette er at jeg selv, som prest med erfaring som konfirmantlærer, har opplevd det som nyttig og lærerikt å reflektere kritisk over tro, tradisjoner og makt sammen med konfirmanter, og har opplevd at dette har åpnet for refleksjon om konfirmantenes egne trosforestillinger og erfaringer med makt på en måte som har virket berikende for konfirmantundervisninga som helhet.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6267

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.