Vår problematiske arv. En refleksjon over kirkens forhold til «de andre»

Iselin Jørgensen, Hanna Barth Hake

Sammendrag


Som kirke må vi være oss bevisst på de problematiske sidene ved vår historie, som å fortegne, karikere eller rakke ned på andre religioner når vi definerer oss selv og vår tro. I denne artikkelen gis eksempler på slike negative kontrasteringer, hvordan en kan unngå dem, og en refleksjon over forholdet mellom kritikk og dialog.  


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6268

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.