Motnarrativ i holocaustundervisningen

Natalie Preminger, Yuval Regev

Sammendrag


Å formidle parallelle og rivaliserende fortellinger, motnarrativer, bidrar til å synliggjøre motstående perspektiv og kan brukes i religionsundervisning. I denne artikkelen presenterer forfatterne, to unge jødiske «veivisere», arbeidet med motnarrativer i undervisning om holocaust – et opplegg med mål om å synliggjøre den jødiske minoriteten i Norge og vise mangfoldet blant dem, spre kunnskap og bidra til å redusere fordommer.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6269

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.