«I utgangspunktet velger vi lignelser som er sentrale» «Kjernens» kostnad i trosopplæringens lignelseslæring

Forfattere

  • Ellen Aasland Reinertsen Stipendiat ved Det teologiske fakultet, UiO

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.6587

Sammendrag

Tre lignelser går igjen i trosopplæringen i Den norske kirke. Disse tre lignelsene gjentas ofte – av og til mange ganger – for de samme barna. Lignelsene er Den barmhjertige samaritan, Sauen som ble funnet og En far som ventet. Dette fant jeg i en spørreundersøkelse besvart av ansatte som jobber med trosopplæring. Studien ser også visse tendenser i begrunnelsene for at nettopp disse lignelsene er med. Tendensene er at de tre regnes som «sentrale» og «enkle». Artikkelen presenterer og diskuterer disse funnene.

Temaord: Trosopplæring, lignelser, hermeneutikk, tolkning, kjønn, interseksjonalitet, sentralitet, kateketikk, barn, unge, bibel, bibelresepsjon, karakterer, livstolkning, livsmestring. 

 

Abstract:

Three parables are dominant in the Christian education in the Church of Norway. The parables, The good Samaritan, The lost (and found) sheep, and An awaiting father, are taught to children and young people by nearly all congregations. And more than that, they are often repeated several times for the same youngsters. This article presents and discusses findings from a questionnaire about parables in Christian education in the Church of Norway. In the survey, I ask why these three parables are so dominant and so often repeated. The study finds two main arguments: These parables are understood as «central» and «simple».

Keywords: Christian education, parables, hermeneutics, gender, intersectionality, centrality, catechism, children, young people, bible, bible reception, characters, meaning, interpretation, life skills.

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Forskning