Å formidle bibeltekster gjennom teikning

  • Hans Johan Sagrusten Prest, bibelomsetjar, forfattar og foredragshaldar.

Sammendrag

Kva hender når ei bibeltekst blir teikna? Kva skjer når born og vaksne ser bibelteksta ta form framfor augo sine medan ho blir fortald? Eg har i 20 år teikna bibelhistorier som ein del av forkynninga, og artikkelen tek for seg nokre problemstillingar som er knytte til denne praksisen. Eg tek opp gevinstar ved å gje teksta eit visuelt og levande uttrykk og la ho bli noko som skjer der og då, når teikninga tek form framfor auga på tilhøyrarane. Eg ser også på moglege farar ved praksisen, som å binde tolkinga av bibelteksta eller å lukke forteljinga, og går inn på spørsmålet om det er i orden å teikne Jesus.

Seksjon
Praksis