Diakonal bibellesning – nødvendig i trosopplæringen

Atle Sommerfeldt

Sammendrag


Bibelen kan hjelpe barn og unge til å tolke og mestre livet, men da må de få møte bibeltekster som åpner et slikt rom. I denne artikkelen påviser jeg at utvalget av bibeltekster i Plan for trosopplæring er svakt på slike tekster, og anbefaler tekster og en diakonal lesemåte som legger bedre til rette for dette.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6959

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.