Nr 4 (2016)

Reformasjonsjubileum

Flere av artiklene i dette nummeret har en tilknytning til reformasjonsjubileet. Per Anders Aas diskuterer i artikkelen «Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk – i samfunn og skole» hva som legitimerer Luther og reformasjonsjubileet som tema i samfunn og skole. Er reformasjonens «kjerneinnhold» en indrekirkelig arv eller et allment anliggende? I to praksisartikler blir vi presentert for nyutviklede undervisningsopplegg – Luther Øre i Norge og Re:formation i Danmark – om Luther og reformasjonsjubileet. Videre bidrar Sverre Dag Mogstad med en artikkel om Luthers pedagogiske bidrag og Sigurd Hjelde med en nærlesning av en sentral Luthertekst.

Ut over Lutherrelaterte artikler rommer dette nummeret en artikkel av Rune Øystese som handler om barns religionsfrihet og religiøs oppdragelse. Marie von der Lippe og Trine Anker står bak en artikkel bygd på intervju med lærere om tematisering av kontroversielle spørsmål – som 22. juli – i skolens religionsundervisning. Boka «Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet» anmeldes og forrige nummers debatt følges opp med en replikk.

God lesing!

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Reformasjonsjubileum, læreplan og Trump PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 245-246

Forskning

Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk - i samfunn og skole PDF
Per Anders Aas 245-260
Tid for terror. Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning PDF
Trine Anker, Marie von der Lippe 261-272
Barns rett til religionsfrihet PDF
Rune Øystese 273-287

Refleksjon

Luthers pedagogiske bidrag PDF
Sverre Dag Mogstad 289-298
Summen av det kristne liv. Noen betraktninger over Martin Luthers traktat «Om den kristne frihet» (1520) PDF
Sigurd Hjelde 299-311

Praksis

Luther Øre – trosopplæring med Luther som inspirator PDF
Inger Bore, Tore Dvergastein 313-316
Re:formation – teser, tro og tvivl - Et dansk undervisningsprojekt om reformationen i børnehøjde PDF
Helle Krogh Madsen, Sidsel Leth Svensson 317- 320

Debatt

Replikk til debattinnlegget «Et mulig og nyttig samarbeid» i Prismet nummer 3/2016 PDF
Geir Winje 321

Bokmelding

Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal: Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet PDF
  322-324


ISSN: 2535-311X