Nr 2 (2016)

Religionspedagogiske profesjonsutfordringer

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret Uten tittel () PDF ()

Innholdsfortegnelse

Leder

Religionspedagogiske profesjonsutfordringer PDF
Ingrid Reite Christiansen 77-78

Forskning

How to educate professionals for learning new knowledge? A comparison of learning approaches in Dutch and Norwegian pastor education. PDF
Ingrid Reite Christiansen 93-106

Refleksjon

Orienteringas bakside: ”Indirekte undervisning” og mangelen på engasjement, interesse og motivasjon PDF
Kåre Sigvald Fuglseth 79-85
Læreres profesjonsetikk i fokus PDF
Espen Schjetne, Hilde Afdal, Nina Johannesen, Trine Anker, Geir Afdal 87-91
Verdier og kryssende krav i barnehagen PDF
Ingeborg Tveter Thoresen 107-117
Monopol eller sjakk (matt)? PDF
Lise Fladberg 119-128

Bokmelding

Sturla Sagberg: Holistic Religious Education – is it possible? The complex web of religion, spirituality and morality. Research on Religious and Spiritual Education volume 8 PDF
  129-134
Hennum, B. A. og Østrem, S. (2016) Barnehagelæreren som profesjonsutøver. PDF
  131-134


ISSN: 2535-311X