Nr 1 (2015)

Religion - utfordring og mulighet

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF () PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Religionsundervisning i terrorens tid PDF
Roger Jensen 3-4

Forskning

Makt- og kjønnsperspektiver knyttet til bruk av IKT i barnehagen PDF
Svein Sando 5-18

Refleksjon

Påskevandring som samarbeids-prosjekt – kunnskapsformidling eller religionsutøvelse? PDF
Reidun Rindal Opsal 19-27
Leir som varer? PDF
Solveig Gjesdal 33-40
En profesjonell, relasjonell aktør? Kateketen som leder i kvalitetsutvikling av lokal trosopplæring PDF
Jo Edvardsen 41-48

Praksis

Korskolen vår PDF
Kristin Vold Nese 49-54

Debatt

Religions- og livssynsfagene i skolen PDF
Trine Anker 29-32


ISSN: 2535-311X