Nr 2 (2014)

Religion i skolen

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Drømmeskjemautfyllere - i skole, barnehage og trosopplæring PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 63-64

Forskning

Endringer i forståelsen av dannelse i skolens religions- og livssynsfag Om noen utfordringer til faget i juridiske og pedagogiske/didaktiske tekster og hvordan skriving kan være med på å løse dem PDF
Camilla Stabel Jørgensen 65-83
Hvordan lese islamske Ornamenter i skolen? PDF
Geir Winje 85-94

Refleksjon

Kan filosofen Michel Foucault få barnehageplass? PDF
Åsa Nylenna Akslen 95-104

Praksis

Dåpssamtalen i en ny tid PDF
Runar Liodden 105-111

Bokmelding

Bokmeldinger PDF
  113-118


ISSN: 2535-311X