Nr 3 (2014)

RLE-fag, etikk og lærerutdanning

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

«Religionsundervisning framfor viktigere ting» PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 121-122

Forskning

Hva er religionspedagogikk? Internasjonale perspektiver på den norske konteksten PDF
Oddrun Bråten 123-144
Det fleirkulturelle perspektivet i grunnskolelærarutdanningane PDF
Knut Duesund, Åsmund Aamaas 145-158
Løgstrup, värdegrundspedagogerna och det etiska kravet: en kritisk ansats PDF
Olof Franck 159-172

Refleksjon

Teologiens rolle i vår tids religionspedagogikk Retrospektive refleksjoner – og et utblikk PDF
Sturla Sagberg 173-181

Bokmelding

Bokmeldinger PDF
  183-186


ISSN: 2535-311X