Nr 4 (2017)

Plan og praksis - barnehage og skole

I dette nummeret av Prismet vier vi plass til barnehagens nye rammeplan og den nye overordnede delen av skolens læreplan, ved å presentere tema som ble løftet fram i ulike høringssvar og en vurdering av endringene fra utkast til vedtatt plan.

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF ()

Innholdsfortegnelse

Leder

Plan og praksis – barnehage og skole PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 287-288

Forskning

Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen PDF
Olav Hovdelien 289-303
Barnesentrert pedagogikk i barnehagen PDF
Liv Ingrid Aske Håberg 305-318

Refleksjon

Hvordan møte barns religiøse undring og spørsmål i barnehagen? PDF
Silje Aaliya Nilsen 319-326

Aktuelt

Ny overordnet del av læreplanen for skolen PDF
Gunnfrid Ljones Øierud, Nina Nordvik, Camilla Stabel Jørgensen, Gunhild Hagesæther, Ann Midttun, Ole Andreas Kvamme, Geir Skeie 327-337
Ny rammeplan for barne- hagens innhold og oppgaver PDF
Marte Eriksen, Morten Solheim, Karin Hognestad, Marit Bøe, Gunnar Haaland, Berit Bae 339-347
Sidsel Lied – en kraftfull innsats i norsk religions- didaktisk forskning PDF
Geir Skeie 349-352

Bokmelding

Bokmeldinger PDF
  353-360


ISSN: 2535-311X