Nr 1 (2018)

Flerstemmig og livsnært

Artiklene i dette nummeret har alle en fellesnevner knyttet til flerstemmighet og livsnærhet. To artikler analyserer nye konfirmantlæreverk og stiller blant annet spørsmål om hvordan bøkene forholder seg til konfirmantenes hverdagsliv og mangfoldet i tradisjon og samfunn. En artikkel handler om elevers erfaringer med skolens religionsfag og viser at mange elever mener dette er et av de viktigste fagene. En annen artikkel utforsker nettopp dimensjoner ved elevers hverdagserfaring og diskuterer hvordan dette kan være en ressurs for undervisning om bærekraftig utvikling innen religionsfaget. Også praksisartiklene i dette nummeret knytter an til flerstemmighet og livsnærhet. Den ene presenterer et opplegg for religionsundervisning som kan betegnes som mangfoldig eller flerstemmig i sin kunnskapsutvikling. Den andre presenterer et kirkelig ungdomsarbeid der livsnærhet er viktig ved at ungdommers egne erfaringer, preferanser og historier preger opplegget.

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Flerstemmig og livsnært? PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 3-4

Forskning

Med rom for flere stemmer? En kritisk analyse av tre nye læreverk for konfirmantundervisning i Den norske kirke PDF
Bernd Krupka 5-25
Religion som fag – sett fra elevperspektiv. «RLE er egentlig et av de viktigste fagene» PDF
Sylvi Stenersen Hovdenak, Heid Leganger-Krogstad 27-50
Ungdomars erfarenheter som resurs för hållbar utveckling. Om utbildning för hållbar utveckling och religionskunskapsämnet i gymnasieskolan PDF
Ulrika Svalfors 51-68

Refleksjon

Fra katekisme til liberal pietisme. Konfirmantbøker anno 2015 PDF
Elisabeth Tveito Johnsen 69-84

Praksis

Nattkirke. Kirkerom, sanser og ungdomsarbeid som ungdommer ønsker PDF
Elisabeth Lundevold Ringøen, Rune Jæger-Lian 85-89
RE-searchere i KRLE- lærerutdanningen – noen refleksjoner PDF
Camilla Stabel Jørgensen 91-98

Bokmelding

Bokmelding: Religion i skolen PDF
  99-101


ISSN: 2535-311X