- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

I

Aadland, Ingunn, Ph.D. Rådgjevar IKO–Kirkeleg pedagogiske senter
Aadland, Ingunn, Ph.D. Rådgjevar IKO–Kirkelig pedagogiske senter,

Å

Aamaas, Åsmund, Høgskolelektor Høgskolen i Telemark

P

Aas, Per Anders, Dr.art., førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

G

Afdal, Geir
Afdal, Geir, Professor i pedagogikk ved MF (Norge)

H

Afdal, Hilde

Å

Akslen, Åsa Nylenna, Høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen

K

Aksøy, Kristine, Kateket og leder av seksjon for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet.

B

Andreassen, Bengt-Ove, Ph.D. førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT – Norges arktiske universitet
Andreassen, Bengt-Ove, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø
Andreassen, Bengt-Ove, Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet

T

Anker, Trine, Førsteamanuensis og programleder for lektorprogrammet på Det teologiske Menighetsfakultet.
Anker, Trine, Det teologiske Menighetsfakultet
Anker, Trine
Anker, Trine, Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF

A

Aschim, Anders, Professor i religion, livssyn og etikk ved Høgskolen i Innlandet.

T

Aslanian, Teresa, Førskolelærer og masterstudent i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

H

Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi VID vitenskapelige høgskole
Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole
Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi, VID vitenskapelige høgskole

B

Bae, Berit, Professor emerita, Høgskolen i Oslo og Akershus

E

Birkedal, Erling, Forsker og prosjektleder ved Det teologiske menighetsfakultet
Birkedal, Erling, Forsker og prosjektleder, Det teologiske menighetsfakultet
Birkedal, Erling, Forsker og prosjektleder, Det teologiske menighetsfakultet

1 - 25 av 225 elementer    > >>