Forfatterdetaljer

Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi, VID vitenskapelige høgskole, NorgeISSN: 2535-311X