Forfatterdetaljer

Anker, Trine, Førsteamanuensis og programleder for lektorprogrammet på Det teologiske Menighetsfakultet.ISSN: 2535-311X