"Her er det veldig mye informasjon”

  • Maja Michelsen
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/sakprosa.102

Sammendrag

Denne artikkelen tar utgangspunkt i forfatterens masteravhandling, og tar for seg internettsidene til De norske Bokklubbene www.bokklubbene.no. Problemstillingen er hvordan web-redaksjonen kommuniserer med sine tekstmottakere ved at det på nettsidene er konstruert ulike grupper av modellesere. Det konkrete analysematerialet i selve masteravhandlingen er nettstedets hovedside samt tre utvalgte leseveier. I denne artikkelen presenteres utdrag fra analysen og én av modelleserkategoriene "Den ikke fullt ut kulturkompetente modelleseren". Analysen viser blant annet hvordan denne modelleseren konstrueres og presenteres av ulike avsenderstemmer på ulike nivåer i hyperteksten. Rollene for modelleseren skapes ved at modelleseren tiltales, omtales og tillates å handle på bestemte måter. Kommunikasjonen mellom web-redaksjonen og tekstmottakerne er altså styrt av visse premisser, noe som fører til at den empiriske leserens valgmuligheter begrenses.

[Denne artikkelen er en presentasjon av forfatterens masteravhandling. Denne kan lastes ned fra https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/rt/suppFiles/102/42 Red.anm.]

Publisert
2010-05-26