Politisk flerstemmighet - hvordan skapes et partiprogram?

Forfattere

  • Hilde Marie Tvedten

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.131

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer jeg en analysemetode som legger vekt på dialogen mellom tekster i en retorisk situasjon. Med utgangspunkt i hovedfunnene fra min masteroppgave “Partiprogrammet som flerstemmig tekst – en retorisk genreanalyse av Arbeiderpartiets partiprogram 2009–2013 på bakgrunn av forslag som kom inn til programmet” gir jeg eksempler på hvordan denne metoden ble brukt til å analysere partiprogrammet som en dialogisk tekst, og jeg diskuterer om metoden kan være hensiktsmessig for andre analyser.

 

Forfatterbiografi

Hilde Marie Tvedten

Mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon fra Universitetet i Oslo

Nedlastinger

Publisert

2011-01-06