Fra lidenskab til ligegyldighed – En caseanalyse fra Danmarks Domstole af et sprogpolitisk projekts (manglende) gennemslagskraft

Anne Kjærgaard

Sammendrag


Artiklen præsenterer en kvalitativ analyse af hvordan et sprogpolitisk projekt i Danmarks Domstole er slået igennem. Analysen omfatter både tekstlige og organisatoriske dimensioner, idet det undersøges dels om projektet har haft nogen gennemslagskraft i et udvalg af de tekster der produceres i organisationen, dels hvordan de tekstlige effekter hænger sammen med den bredere organisatoriske kontekst projektet udspillede sig i. Tekstanalysen viser at det sprogpolitiske projekt fik en stærkt begrænset gennemslagskraft i de analyserede tekster. I organisationsanalysen vises at de begrænsede tekstlige effekter skyldes en række kulturelle, strukturelle og individuelle faktorer, især dommeruafhængigheden og en meget stærk antagelse lokalt i retterne om at skrivning af domme helt og holdent er dommeres egen sag.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.210