Frågan om en dialogistisk stilistik

Alva Dahl

Sammendrag


Denna artikel syftar till att uppmuntra till en förnyelse av stilistiken genom att diskutera hur en rad viktiga teoretiska begrepp inom stilistiken kan knytas till en dialogistisk språkförståelse, i synner­het så som den uttrycks i några texter av Michail Bachtin. På det viset vill artikelförfattaren före­­språka ett sätt att bedriva stilstudier som förmår uppmärksamma kom­plexa språkliga för­hål­landen utan att skapa onödiga teoretiska över­byggnader. De undersökta begreppen är bland annat stil, genre, tolk­ning, författare, läsare och kontext. Hur vi förstår dessa begrepp måste hänga ihop med vår övergripande språksyn. Slutligen vill artikeln även föra in studiet av litterär över­sätt­ning i en dialogistisk stilistik. Artikeln integrerar på så vis både stilistiska och översättnings­teoretiska frågor i den pågående dialogistiska diskussionen om språkets grundläggande villkor.


Fulltekst:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.2613