Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper? Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage

Catharina Nyström Höög, Gunhild Kvåle

Sammendrag


Lederartikkelen gir en presentasjon av temanummeret Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole og setter temaet i et kritisk perspektiv. Det slås fast at temanummerets artikler spenner fra det deskriptive til det kritisk-normative, fra det elevorienterte til det byråkratiorientere, og fra fokus på tekst til fokus på sosial praksis.
The editorial article is a presentation of the theme issue Evaluation saksprosa. Six studies of evaluative texts in kindergarten and school and situates the topic in a critical perspective. The editors state that the theme number's articles range from the descriptive to the critical-normative, from the student-oriented to the bureaucracy-oriented, and from the focus on text to the focus on social practice.

Emneord (Nøkkelord)


evaluering; sakprosa; utdanning; kritikk

Fulltekst:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.6540