Bilete av verkelegheit. Illustrasjonanes bidrag til framstilling av verkelegheit

Forfattere

  • Anne Margit Løvland Universitetet i Agder

DOI:

https://doi.org/10.5617/sakprosa.772

Sammendrag

Artikkelen er ein studie av korleis ein til ulike tider har framstilt verkelegheit gjennom skrift og bilete i opplysningslitteratur. Tanken er at eg ved hjelp av studien skal kunne seie noko generelt om trekk ved slik verkelegheitspretensjon og også peike på historiske utviklingstrekk. Materialet er sakprosatekstar som er laga for å informere ålmenta, det eg har valt å kalle opplysningslitteratur. Tekstane er henta frå to ulike fagfelt (religion og legevitskap) i to ulike tidsepokar, dei er multimodale og det er særleg bileta i kombinasjon med bilettekstane som har fokus i studien. I tillegg til å undersøke hovudproblemstillinga har artikkelen også som ambisjon å utvikle nokre omgrep og ein analysemåte for verkelegheitspretensjon i slike skrift-bilete-relasjonar.

Abstract

This article investigates how reality is depicted through written language and visual resources in educational literature in Norway in two periods of time since World War II. The idea is, through this study, to point out some features of such reality- pretentions, but also to call attention to some historical tendencies. The text corpus consists of educational literature, i.e. factual prose made to inform a broader public. Eight texts are collected from two different disciplines, medicine and religion, in two periods; they are all multimodal, and the main focus of the study is the pictures with captions. In addition to this primary research question, it is my ambition to develop some concepts and an analytical procedure for reality-pretention in specific written text/picture-relations.​

Nedlastinger

Publisert

2014-06-11