Førti år i forskningens tjeneste

  • Harald Hornmoen HiO
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/sakprosa.86

Sammendrag

- Presentasjon av en studie av forskningsomtalen i A-magasinet og VG

Artikkelen presenterer en studie som analyserer artikler om ”fremvoksende” medisinsk eller naturvitenskapelig forskning i VG og A-magasinet. Artikler fra 1966, 1986 og 2006 er valgt ut for næranalyse av verbale og visuelle dimensjoner. Analysen antyder hvordan
måten å representere forskningen på endrer seg fra betydelig troskap mot vitenskapens egne diskurser og mot en tydeligere journalistisk bearbeiding av forskningen, der denne tilpasses journalistiske krav til vinkling og godt stoff. Men studien tyder ikke på at denne journalistikken har utviklet et selvstendig ståsted hvorfra den kan belyse utviklinger i forskning på en kritisk måte.

[Denne artikkelen er en presentasjon av forfatterens monografi. Denne kan lastes ned fra: http://www.hf.uio.no/iln/forskning/grupper/tekstretorikk/skriftserien/utgivelser/11Hornmoen-Forti-ar-i-forskningens-tjeneste.pdf
Vedlegg til artikkelen lastes ned fra https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/rt/suppFiles/86/43 Red. anm.]

Forfatterbiografi

Harald Hornmoen, HiO

Førsteamanuensis

Journalistutdanningen

Høgskolen i Oslo

Publisert
2010-05-25