Flödande inspiration och praktiska råd. Om trädgårdsboken i ett läsarperspektiv

  • Andreas Nord Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/sakprosa.87

Sammendrag

Artikeln presenterar genom en analys av ett exempel från 1996 resultaten av en större, historisk undersökning av svenska trädgårdshandböcker. Tre aspekter analyseras: för det första läsvägen och den multisekventiella strukturen, för det andra kunskapsorganisationen utifrån texttyper och för det tredje författarrösten och läsarrollen. Utifrån detta diskuteras textens modelläsning, de signaler om lämplig användning av texten som en viss design innebär. Ett resultat av undersökningen är att de moderna böckerna är utformade för att med behållning kunna användas på fler olika sätt av en målgrupp med skiftande intressen, till skillnad från de mer homogena äldre böckerna. En modern bok ska kunna fungera både som källa för fakta och estetiska normer och som inspirations- och bekräftelsekälla.

 

[Denne artikkelen er en presentasjon av forfatterens doktoravhandling. Denne kan lastes ned fra http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-8332 Red.anm.]

Forfatterbiografi

Andreas Nord, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Fil.dr

Forskare, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

Box 527, SE-751 20 Uppsala

Publisert
2010-05-25