Vol 2, Nr 1 (2010)

A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Redaksjonelt PDF
Johan L. Tønnesson 2 sider

Artikler

Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs PDF
Aslaug Veum 13 sider
Førti år i forskningens tjeneste PDF
Harald Hornmoen 27 sider
Flödande inspiration och praktiska råd. Om trädgårdsboken i ett läsarperspektiv PDF
Andreas Nord 26 sider
"Her er det veldig mye informasjon” PDF
Maja Michelsen 29 sider

Inviterte artikler

Intimbiografi og kraftprosa - kan det være legitimt? PDF
Jon Hellesnes 5 sider