Vol 3, Nr 1 (2011)

H. Fossanger om stillingsannonsen; E. Vatnøy om tidlige norske partiprogram; H. Tvedten om partiprogrammet som prosess

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Redaksjonelt PDF
Johan L. Tønnesson 1 side

Artikler

Stillingsannonsen som brandingtekst – modelleserkonstruksjoner og handlingstyper i en stillingsannonse for Forsvarsdepartementet PDF
Hilde Fossanger 20 sider
Partiene og offentligheten -- Norske partiprogrammer 1884-1906 PDF
Eirik Vatnøy 23 sider
Politisk flerstemmighet - hvordan skapes et partiprogram? PDF
Hilde Marie Tvedten 14 sider