Vol 1, Nr 1 (2009)

J. Tønnesson og K. L. Berge om sakprosaforskning (programartikkel for tidsskriftet Sakprosa)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Forskningen om sakens prosa PDF
Johan Laurits Tønnesson, Kjell Lars Berge 12 sider