Vol 10, Nr 1 (2018)

Sakprosabegrepet i forskning om helsekommunikasjon; diskurser om norskhet; myter om Bjørnsons Aulestad

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Sakprosabegrepet står seg PDF HTML
Johan L. Tønnesson

Artikler

Gränsöverskridande meningsskapande: Om relevansen hos begrepp som text och sakprosa för förståelsen av hälsokommunikation PDF HTML
Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist
Diskurser om de andre, identitet og norskhet PDF HTML
Elisabeth Eide
Bjørnson og Aulestad: «uadskillelige» og «uløselige»? Fortellinger om en dikter og hans hjem PDF HTML
Marianne Egeland