Vol 10, Nr 2 (2018)

Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper? Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage PDF HTML
Catharina Nyström Höög, Gunhild Kvåle

Artikler

Ukeprøva – en sentral, men uutforska teksttype i skolen PDF HTML
Tom Flaten, Magnhild Vollan
Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs: Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis PDF HTML
Gro-Renée Rambø, Elise Seip Tønnessen
Planken som forsvann. Ein analyse av avgangsprøva i norsk gjennom 50 år. PDF HTML
Anne Løvland
Pædagogisk brug af test PDF HTML
Jeppe Bundsgaard
Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst PDF HTML
Gunhild Kvåle
Vurdering for læring – en trojansk hest i skolen? PDF HTML
Nils Rune Birkeland