Vol 5, Nr 2 (2013)

K. Wedberg om Solstad; M. Blåsjö om tekst i firmajuss; H. Strand om den akademiske skriveundervisningens paradoks

Innholdsfortegnelse

Artikler

Den store forfatters tale: Om Solstads sakprosa PDF
Kristian Wedberg 20 sider
”Att skriva avtal är att förutse problem”. Medierad diskursanalys som metod för att studera bolagsjuristers textbruk PDF
Mona Blåsjö 34 sider
Vetenskaplighet och anställningsbarhet – Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras PDF
Hans Strand 18 sider