Forfatterdetaljer

Bendegard, Saga, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, Sverige