Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 11, Nr 3 (2019): Kvaliteter i sakprosa for barn og unge Hvordan lages barn? Bildebøker for barn om hvordan barn blir til – How to Make Children? Picturebooks for Children About How to Make A Baby Sammendrag   PDF   HTML
Eva Maagerø, Anne Marie Øines
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Intimbiografi og kraftprosa - kan det være legitimt? Sammendrag   PDF
Jon Hellesnes
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Kafkas 5 teser om Lovspråk. Om hvordan lovens lovhet påvirker lovspråket Sammendrag   PDF
Hans Petter Graver
 
Vol 10, Nr 2 (2018): Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst Sammendrag   PDF   HTML
Gunhild Kvåle
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Klarspråk och klarspråksarbete – ett tema i tiden Sammendrag   PDF
Andreas Nord, Catharina Nyström Höög, Johan L. Tønnesson
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Klarspråksarbetes villkor i samband med EUs rättsaktsöversättning Sammendrag   PDF
Saga Bendegard
 
Vol 9, Nr 1 (2017): Klima, moderskap og sakprosaundervisning Klimanarrativer i ulike sjangrer Sammendrag   PDF   HTML
Kjersti Fløttum
 
Vol 4, Nr 2 (2012): C. Jørgensen om dansk politisk debatt; J. R. Hagland om literacy-perspektiv på to mellomaldertekstar Kontinuitet eller ny start? - Norsk literacy på lokalt nivå i tidleg eldre nytid: To tekstanalysar i språkhistorisk lys. Sammendrag   PDF
Jan Ragnar Hagland
 
Vol 7, Nr 1 (2015): Per Ledin om listens og tabellens semiotikk Listans och tabellens semiotik Sammendrag   PDF
Per Ledin
 
Vol 3, Nr 2 (2011): J. Karner Smidt om Mukařovský; S. Østerud om selviscenesettelse; H. Fyhn om skrivningens vei mellom formløshet og form Litteratursosiologi og estetikk - Jan Mukařovský revisited Sammendrag   PDF
Jofrid Karner Smidt
 
Vol 10, Nr 2 (2018): Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs: Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis Sammendrag   PDF   HTML
Gro-Renée Rambø, Elise Seip Tønnessen
 
Vol 11, Nr 2 (2019): Metaforens makt, eksemplets kraft og legitimeringens fasetter Meningsfullt bistånd En kritisk analys av metaforer på Läkare Utan Gränsers webbplats – A Critical Analysis of Metaphors on Läkare Utan Gränsers's (Swedish Médecins Sans Frontières') Website Sammendrag   PDF   HTML
Anna Vogel
 
Vol 5, Nr 1 (2013): P. Wold og J. Alnæs/T. Roksvold om journalistikk; S. Nordstoga om ei lesebok; M. Egeland om Stendhals memoarer Minne, mediering, meining. Teksttransformasjon som pedagogisk fenomen i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen (1902-1906) Sammendrag   PDF
Sveinung Nordstoga
 
Vol 11, Nr 3 (2019): Kvaliteter i sakprosa for barn og unge Monologiske miljødialoger – Ole Mathismoen og Jenny Jordahls tegneserie Grønne greier – Monological Envionmental Dialogues – Ole Mathismoen and Jenny Jordahl's Comic Grønne greier Sammendrag   HTML   PDF
Jonas Bakken
 
Vol 11, Nr 2 (2019): Metaforens makt, eksemplets kraft og legitimeringens fasetter Monopolets moral: de nordiska alkoholmonopolens legitimeringsarbete – The Moral of the Monopoly: Legitimation Work in the Nordic Alcohol Monopolies Sammendrag   PDF   HTML
Henrik Rahm, Sanna Skärlund, Peter Svensson
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Mot en evidensbaserad språkvård? En kritisk granskning av några svenska klarspråksråd i ljuset av forskning om läsbarhet och språkbearbetning Sammendrag   PDF
Åsa Wengelin
 
Vol 3, Nr 2 (2011): J. Karner Smidt om Mukařovský; S. Østerud om selviscenesettelse; H. Fyhn om skrivningens vei mellom formløshet og form Møte og manifestasjon: Skrivingens vei mellom formløshet og form Sammendrag   PDF
Håkon Fyhn
 
Vol 9, Nr 2 (2017): Jonathan Ovesen om Klemperers Lingua Tertii imperii (1947) Nazistisk ukrudt i retorikkens have – Victor Klemperers metodiske tilgang i LTI som retorisk redskab Sammendrag   PDF   HTML
Jonathan Ovesen
 
Vol 6, Nr 4 (2014): Kjersti Fløttum og Tonje Espeland om norske klimanarrativer Norske klimanarrativer – hvor mange “fortellinger”? En lingvistisk og diskursiv analyse av to norske stortingsmeldinger Sammendrag   PDF
Kjersti Fløttum, Tonje J Espeland
 
Vol 8, Nr 1 (2016): Ida Andersen vs. Christian Kock om verdien av uenighet Opplysningens retorikk Sammendrag   PDF
Ida Andersen
 
Vol 3, Nr 1 (2011): H. Fossanger om stillingsannonsen; E. Vatnøy om tidlige norske partiprogram; H. Tvedten om partiprogrammet som prosess Partiene og offentligheten -- Norske partiprogrammer 1884-1906 Sammendrag   PDF
Eirik Vatnøy
 
Vol 10, Nr 2 (2018): Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole Planken som forsvann. Ein analyse av avgangsprøva i norsk gjennom 50 år. Sammendrag   PDF   HTML
Anne Løvland
 
Vol 3, Nr 1 (2011): H. Fossanger om stillingsannonsen; E. Vatnøy om tidlige norske partiprogram; H. Tvedten om partiprogrammet som prosess Politisk flerstemmighet - hvordan skapes et partiprogram? Sammendrag   PDF
Hilde Marie Tvedten
 
Vol 10, Nr 2 (2018): Evalueringens sakprosa. Seks studier av evaluerende tekster i barnehage og skole Prøver, måling og og evaluering – pedagogiske utviklingsverktøy eller måleredskaper? Et kritisk perspektiv på vurderende og dokumenterende sakprosa i skole og barnehage Sammendrag   PDF   HTML
Catharina Nyström Höög, Gunhild Kvåle
 
Vol 6, Nr 2 (2014): Anders Ruby og Brian Hansen om pseudonymitet, anonymitet og kollektivitet Pseudonymitet, anonymitet og kollektivitet: Center for Vild Analyses forsøg med uvæsentliggørelse af afsenderidentiteten Sammendrag   PDF
Anders Ruby, Brian Benjamin Hansen
 
26 - 50 av 76 elementer << < 1 2 3 4 > >>