Samtalsmodell för bedömning och bemötande av suicidalitet hos personer som vårdas vid Statens Institutionsstyrelse

Eva da Silva, Lotta Scholander

Sammendrag


Statens Institutionsstyrelse (SiS), är huvudman för de
institutioner som bedriver individuellt anpassad tvångsvård
i Sverige för ungdomar med allvarliga psykosociala
problem och vuxna med missbruksproblem. Uppdraget
är att ge klienter bättre förutsättningar för ett socialt
fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.
SiS förfogar över ca 700 platser för ungdomsvård och
400 platser för missbruksvård.
Ca 3500 personer är anställda på institutionerna.

Fulltekst:

PDF

Referanser


REFERENSER

Beck, Aaron T. (1972). Depression; Causes and Treatment. Philadelphia:

University of Pennsylvania Press.

Berman, A.L., Jobes, A.D., Silverman, M. M., (2011). Adolescent Suicide. Assessment and Intervention. Washington DC: American Psychological Association.

Beskow, J., Palm Beskow, A., Ehnvall A. (2013). Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma. Lund: Studentlitteratur AB.

Björkenstam E. et al. (2011). Juvenile delinquency, social background and suicide —a Swedish national cohort study of 992 881 young adults. Int J Epidemiol, 40, 6, 1585-1592.

Ellis TE (ed). (2006). Cognition and Suicide. Theory, Research and Therapy. Washington: American Psychological Association.

Freeman, A., DeWolf, R. (2008). De 10 dummaste misstagen klyftiga personer gör. Stockholm: Natur och Kultur.

FORTE. (2015). Problemet självmord. Stockholm: Forte.

Gustafsson, L. H., Lindberg, T. (2016). Möta barn på flykt. Enkel handbok för alla. Stockholm: Unicef.

Gysin-Maillart, A., Schwab, S., Soravia, L., Megert, M., Michel, K. (2016). A Novel Brief Therapy for Patients Who Attempt Suicide: A 24-months Follow-Up Randomized Controlled Study of the Attempted Suicide Short Intervention Program (ASSIP). PLOS Medicine, DOI:10.1371/journal.pmed.1001968 March 1

Horvath, A. O., Symonds, B., D. (1991). Relation between working alliance and outcome of psychotherapy: A meta-analysis. Journal of Counceling Psychology, 38, 139-149.

Jobes, D. (2006). Managing Suicidal Risk. A Collaborative Approach. New York, NY: Guilford Press

Kuyken, W., Padesky, C.A. & Dudley, R. (2009). Collaborative Case-Conceptualization. Working Effectively with Clients in Cognitive-Behavioural Therapy. New York: Guilford Press.

Michel, K., Jobes, D. (2011). Building a Therapeutic Alliance with the Suicidal Patient. Washington DC: American Psychological Association.

Michel, K., Gysin-Maillart. A. (2015). ASSIP. Attempted Suicide Short intervention program. Boston, MA: Hogrefe Publishing.

Ogden, P., Minton, K., and Pain, C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to psychotherapy. New York: Norton

Porges, S.W., (2011). The polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Comminication, and Self-regulation. New York:WW Norton

Siegel, D.J. (1999). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. New York; Guilford Press.

Siegel D.J. (2012). Pocket guide to interpersonal neurobiology. An integrative handbook of the mind. New York: W.W.Norton & Co.

SiS, Statens institutionsstyrelse (2015). SiS riktlinjer för självmordsprevention och hantering av allvarliga självmordsförsök och självmord. Stockholm:Statens institutionsstyrelse.

SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015). Instrument för bedömning av suicidrisk. En systematisk litteraturöversikt.

Van der Kolk, B. (2015). The Body keeps the Score. Brain, mind and body in the healing of trauma. Great Britain: Penguin Books.

Ogden P, Minton K, Pain C. (2006). Trauma and the Body. A Sensorimotor Approach to Psychothearpy. London: Norton o Co.

Mooney K.A. & Padesky C.A. (1990). Clinical tip: Presenting the cognitive model to clients. International Cognitive Therapy Newsletter 1990:6,13-14.

Stern D. (2005). Ögonblickets psykologi. Om tid och förändring i psykoterapi och vardagsliv. Stockholm: Natur och Kultur. Eng. Stern D. (2004).The present moment in psychotherapy and everyday life. Norton series on interpersonal neurobiology.

Wenzel A, Brown GK, Beck AT. (2009). Cognitive Therapy for Suicidal Patients. Scientific and Clinical Applications. Washington: American Psychological Association.
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.6567