Den fastlåste sorgen - nå en diagnose

Ina Bekkevold-Jernberg, Trine Giving Kvalstad, Lars Mehlum

Sammendrag


Man kan bli syk av sorg. Verdens helseorganisasjon (WHO)
har nå bestemt at sorgens alvorligste konsekvenser for liv
og helse over tid har fått diagnosen Prolonged Grief Disorder.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.6573