Alle kan gjøre noe – Veiledende materiell til kommunene for forebygging av selvskading og selvmord

Anita Johanna Tørmoen, Ingeborg Lunde

Sammendrag


Intervensjoner på flere nivåer er nødvendig for å forebygge og
behandle selvmordsatferd og selvskading. Kommunene med
sitt ansvar for å ivareta egne innbyggere og sikre tilgang på nødvendige
helsetjenester er en viktig arena for forebyggende tiltak.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.6574