En lyttende terapeut kan skreddersy terapiprosesser

Psykologisk Institutt UiO Kristin Østlie

Sammendrag


Pasienter i selvmordsfare trenger individuelt tilpasset behandling for å bedre egne forutsetninger for å leve sitt liv. Terapeuters evne til å lytte åpent er derfor avgjørende. Hvordan kan terapeutene hjelpe noen som ikke
ønsker å leve, og som tidvis er overveldet av selvmordstanker?
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.6578