Stort engasjement for selvmordsforskning og forebygging

Mari Bevanger, Hanne Holmesland

Sammendrag


NSSF, Velg å leve og PsykOpp arrangerte 1.–3. april den 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og  -forebygging. Konferansen startet med en prekonferanse og skoledag for tusen elever i videregående skole.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.7031