Stort engasjement for selvmordsforskning og forebygging

  • Mari Bevanger
  • Hanne Holmesland
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/suicidologi.7031

Sammendrag

NSSF, Velg å leve og PsykOpp arrangerte 1.–3. april den 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og  -forebygging. Konferansen startet med en prekonferanse og skoledag for tusen elever i videregående skole.