Kartleggingssystemet implementeres – nå skal klinikere i alle helseforetak registrere selvmord elektronisk

  • Anine T. Kildahl
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/suicidologi.7032

Sammendrag

I Norge dør det årlig rundt 600 personer i selvmord. Det har lenge vært kjent
at psykiske lidelser er den viktigste risikofaktoren for selvmord, men frem
til nylig har man ikke hatt oversikt over hvor mange som dør i selvmord under
eller etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus
i Norge.