Samtalegrupper i asylmottak

  • Anja Caspersen
  • Anja Vågen Fiskum
##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##: https://doi.org/10.5617/suicidologi.7036

Sammendrag

.

I NORGE ER DET MANGLENDE statistikk over
hvor mange asylsøkere i mottak som tar sitt
eget liv. Ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning
(NSSF) er det grunn til å anta at
asylsøkere på mottak har økt risiko for posttraumatiske
stressreaksjoner, komplisert sorg
og andre former for psykisk uhelse. Dette er
risikofaktorer en vet er knyttet til økt suicidal
atferd. Problemer med integrasjon, sosial fungering
og evne til å nyttiggjøre seg helsehjelp i
et nytt vertsland, antas å øke risikoen ytterligere.
Prosjektet beskrevet i denne teksten har
ikke som hovedformål å forebygge selvmord,
men er ment å være et lavterskeltilbud med
hensikt å fremme psykisk helse hos beboere på
mottak.

Referanser

NRK information. (Artikkelen «de usynlige dødsfallene»

09.2018) https://www.nrk.no/norge/xl/de-usynlige-dodsfallene-

14108792?fbclid=IwAR3XUisCRDlHpnaJAPIV1Id7BZa3YYM-

l2e1IaYEYwIzvFghAYFZenSqwFo

Universitetet i Oslo. (Prosjektet «Suicidal behaviour and health

care – differences between refugees, immigrants and natives?»

12. 2017). https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/

sentre/nssf/aktuelt/aktuelle-saker/2017/