iFightDepression – selvhjelpsverktøy og nettside

Hanne Holmesland

Sammendrag


ifightdepression.com/no har oppdatert informasjon om
depresjon og muligheter for hjelp. Den retter seg mot menn
og kvinner som er rammet av depresjon, og deres familie
og venner. Nettsiden har målrettet informasjon til grupper
i lokalsamfunnet: lærere, politi, tros- og livssynssamfunn
og helsepersonell – som alle bidrar til å styrke hjelp og
behandling for personer med depresjon.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.7037